Rate this post

Văn nghị luận là một thể loại văn học trong đó tác giả sử dụng lý lẽ và các dẫn chứng để lập luận và thuyết phục người đọc, người nghe về quan điểm của mình về một vấn đề nào đó trong đời sống hoặc văn học. Mỗi bài văn nghị luận đều cần có luận điểm, luận cứ và lập luận để giúp thuyết phục người đọc.

văn nghị luận là gì được tham khảo từ các website

[1] “Văn nghị luận là một thể loại văn mà trong bài tác giả dùng chủ yếu các lý lẽ, các dẫn chứng sau đó tiến hành lập luận chỉ ra các những điểm nhấn nhằm xác định cho người đọc, người nghe thấy được tư tưởng, quan điểm của mình gửi gắm vào tác phẩm. Văn bản nghị luận là gì? Đặc điểm của một bài văn nghị luận”
URL: https://palada.vn/van-nghi-luan-la-gi/

[2] “Văn nghị luận là gì ? Văn nghị luận là một dạng văn mà trong bài người viết, người nói tác giả dùng chủ yếu các lý lẽ, các dẫn chứng sau đó lập luận chỉ ra các những điểm nhấn, luận điểm nhằm xác định chỉ ra cho người đọc, người nghe thấy được tư tưởng, quan điểm của tác giả gửi gắm vào tác phẩm.”
URL: https://doctailieu.com/van-nghi-luan-kha-niem-va-cach-lam

[3] “Nghị luận văn học là một dạng các bài viết đưa ra quan điểm và cách đánh giá của người viết về một đoạn thơ, bài thơ hoặc tác phẩm truyện và kể cả một khía cạnh về nghệ thuật, nội dung của tác phẩm văn học. Ví dụ về kiểu bài nghị luận về một tác phẩm/ trích đoạn (thơ, văn xuôi)”
URL: https://bambooschool.edu.vn/nghi-luan-la-gi/

[4] “Văn nghị luận là là một kiểu văn bản bàn về một tư tưởng, một hiện tượng đời sống hay một tác phẩm văn học. Trong văn nghị luận, người viết sử dụng những lý lẽ, dẫn chứng để lập luận làm sáng tỏ vấn đề, chứng minh ý kiến. Đặc điểm văn nghị luận Mỗi một bài văn nghị luận đều phải có luận điểm, luận cứ và lập luận.”
URL: https://tonghopso.com/van-nghi-luan-la-gi/

[5] “Văn nghị luận là gì? Khái niệm của văn nghị luận Nghị luận là một dạng văn bản mà người viết sử dụng những lập luận, lý lẽ của bản thân để bàn luận về một vấn đề, một sự vật, sự việc, hiện tượng trong đời sống, hay là bàn luận đánh giá về một tác phẩm văn học, tư tưởng suy nghĩ của một ai đó. Nhằm làm rõ vấn đề cần phải nghị luận.”
URL: https://bambooschool.edu.vn/cach-lam-van-nghi-luan/

[6] “Nghị luận là gì? Nghị luận là bàn luận về một vấn đề, bày tỏ quan điểm, tư tưởng, thuyết phục người nghe thông qua hệ thống các luận điểm, luận cứ và luận chứng. Cụm từ nghị luận thường được sử dụng để chỉ một thể loại văn học quen thuộc trong chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông.”
URL: https://reviewaz.vn/nghi-luan-la-gi

[7] “Văn nghị luận là loại văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một tư tưởng nào đó đối với các sự việc, hiện tượng trong đời sống hay trong văn học bằng các luận điểm, luận cứ và lập luận. 2. Đặc điểm của văn nghị luận: – Luận điểm …”
URL: https://thegioivanmau.com/van-nghi-luan-la-gi

[8] “Văn nghị luận là gì? Bàn về một vấn đề, một hiện tượng đời sống, các tư tưởng hay một tác phẩm văn học bằng việc đưa ra các luận điểm, luận chứng, luận cứ để lập luận và chứng minh cho vấn đề nêu ra được sáng tỏ người ta gọi đó là văn nghị luận.”
URL: https://dafulbrightteachers.org/van-nghi-luan-la-gi/

[9] “Văn nghị luận là gì, cho ví dụ? Văn nghị luận là kiểu văn bản mà ở đó người viết, người nói chủ yếu sử dụng các lí lẽ, dẫn chứng, lập luận để xác lập cho người đọc, người nghe một quan điểm, một tư tưởng nhất định. Văn nghị luận phải có dẫn chứng thuyết phục, có luận điểm rõ ràng.”
URL: https://muasieunhanh.com/van-nghi-luan-la-gi/

[10] “Đề tài của dạng bài nghị luận xã hội cũng hết sức rộng mở. Nó gồm tất cả những vấn đề về tư tưởng, đạo lí, một lối sống đẹp, một hiện tượng tích cực hoặc tiêu cực trong cuộc sống hàng ngày, vấn đề thiên nhiên môi trường, vấn đề hội nhập, toàn …”
URL: https://bluefone.com.vn/nghi-luan-xa-hoi/

Bạn đang xem từ khoá văn nghị luận là gì được cập nhật vào ngày 23/2/2023 trên . Đây là 10 kết quả tốt nhất tính từ ngày cập nhật đến nay. Bạn có thể gửi câu hỏi cho website của bên mình trong phần bình luôn nhé.