Rate this post

Vị ngữ là một thành phần cơ bản trong ngữ pháp của một câu, cùng với chủ ngữ. Nó được sử dụng để nêu hoạt động, trạng thái, tính chất, đặc điểm, v.v… của người, vật hoặc sự việc được đề cập trong câu. Vị ngữ có thể là một từ đơn, một cụm từ hoặc một cụm chủ – vị, và là một phần bắt buộc của câu để diễn đạt được ý nghĩa trọn vẹn.

vị ngữ là gì được tham khảo từ các website

[1] “Ý nghĩa thứ nhất trong ngữ pháp truyền thống, coi vị ngữ là một trong hai thành phần cơ bản của một câu, thành phần còn lại là chủ ngữ; trong đó vị ngữ có nhiệm vụ tác động hay thay đổi chủ ngữ. Ý nghĩa thứ hai có nguồn gốc từ giải tích vị từ (lôgíc vị từ, lôgíc bậc nhất) và được dùng nhiều trong ngữ pháp và cú pháp hiện đại.”
URL: https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8B_ng%E1%BB%AF

[2] “Vị Ngữ Là Gì – Cấu Trúc Của Vị Ngữ. Xác định thành phần trung tâm của câu tức là xác định được thành phần Chủ – Vị làm nòng cốt trong câu. Chủ ngữ là bộ phận thứ nhất , nêu người hay sự vật làm chủ sự việc trong câu. Chủ ngữ có thể dùng trả lời câu …”
URL: https://thienmaonline.vn/vi-ngu-la-gi

[3] “Cấu tạo của vị ngữ trong câu Vị ngữ là bộ phận chính trong câu dùng để nêu rõ hoạt động, đặc điểm, thực chất, tính chất, trạng thái.. của những người, sự vật đã được nhắc đến trong câu. Tương tự như chủ ngữ, vị ngữ có là là một từ, một cụm từ hoặc có khi là một cụm chủ vị. Cấu tạo của trạng ngữ trong câu”
URL: https://bambooschool.edu.vn/chu-ngu-vi-ngu-la-gi/

[4] “(Elizabeth I, con gái của Henry VIII và Anne Boleyn, trở thành Nữ hoàng Anh vào năm 1558.) In his 1835 paper published in the Magazine of Natural History, Edward Blyth , an acquaintance of Charles Darwins, had documented all the leading tenets of Darwins work 24 years ahead of Darwins 1859 paper On the Origin of Species.”
URL: https://grammarly.vn/dong-vi-ngu/

[5] “Phần vị ngữ tôi rất vui là một cụm chủ – vị: Tôi là chủ ngữ, rất vui là vị ngữ. Trong một câu có thể có nhiều vị ngữ. VD: Cây tre /thẳng đứng, có sức sống bền bỉ,/ là biểu tượng thân thuộc, gần gũi với làng quê Việt. Câu văn có hai cụm vị ngữ. Vị ngữ 1: Thẳng đứng, có sức sống bền bỉ.”
URL: https://tonghopso.com/vi-ngu-la-gi/

[6] “Vị ngữ là bộ phận thứ hai trong câu, nêu hoạt động, trạng thái, tính chất, bản chất, đặc điểm, v.v… của người, vật, việc nêu ở chủ ngữ. – Vị ngữ có thể là một từ, một cụm từ, hoặc có khi là một cụm chủ – vị. – Vị ngữ có thể dùng trả lời câu hỏi: Làm gì? Như thế nào? Là gì ?, v.v.. Ví dụ: – Con mèo con đang ngủ (đang ngủ là vị ngữ).”
URL: https://lagi.wiki/vi-ngu

[7] “Vị ngữ là gì? Vị ngữ cũng giống như chủ ngữ, là một thành phần chính của câu và là thành phần bắt buộc phải có để câu có cấu trúc hoàn chỉnh và diễn đạt được ý trọn vẹn. Đây là phòng ban thứ hai trong câu, nêu hoạt động, trạng thái, tính chất, đặc điểm …”
URL: https://cmm.edu.vn/vi-ngu-la-gi-cau-tao-cua-vi-ngu-trong-cau.html

[8] “Cấu tạo: Xét về phương diện tổ chức cấu trúc, như chủ ngữ, cấu tạo của vị ngữ có thể là từ hoặc một (những) cụm từ hoặc một (những) tiểu cú. Vị ngữ là một thành phần chính của câu và có tác động đến toàn câu. Nó là trung tâm tổ chức của câu và do vậy, vị ngữ có nhiều vấn đề phức tạp hơn chủ ngữ.”
URL: https://lytuong.net/chu-ngu-vi-ngu-la-gi

[9] “Trong bài viết này viethanbinhduong.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của ngu là gì để chia sẻ cho bạn đọc. Thứ Tư, Tháng Hai 22 2023 … Cách nhận biết và đặc điểm của nó – AME Group; Chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ là gì? Cách xác định, đặt câu và ví dụ …”
URL: https://viethanbinhduong.edu.vn/ngu-la-gi/

[10] “Vị ngữ là gì? Vị ngữ, giống như chủ ngữ, là bộ phận chính của câu và là thành phần bắt buộc phải có để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt ý trọn vẹn. Đây là bộ phận thứ hai trong câu, nêu hoạt động, trạng thái, tính chất, đặc điểm,… của người …”
URL: https://kotexpro.com.vn/vi-ngu-la-gi-cau-tao-cua-vi-ngu-trong-cau.html

Bạn đang xem từ khoá vị ngữ là gì được cập nhật vào ngày 23/2/2023 trên . Đây là 10 kết quả tốt nhất tính từ ngày cập nhật đến nay. Bạn có thể gửi câu hỏi cho website của bên mình trong phần bình luôn nhé.