Rate this post

Từ “war” có nghĩa là cuộc chiến, xung đột vũ trang giữa các quốc gia hoặc các chủ thể phi quốc gia, hoạt động vì sự xúi giục hoặc nhân danh trung lập các bên khác không. “War” cũng có thể là viết tắt của các từ như “Warcraft” – một tựa game 3D theo phong cách chiến thuật thời gian thực, “pro-war” – người ủng hộ chiến tranh hoặc “war of nerves” – cuộc đấu tranh trước khi đấu, trong đó mỗi bên cố gắng khiến bên kia sợ hãi hoặc nản lòng bằng cách đe dọa hoặc thể hiện sức mạnh của mình.

war là gì được tham khảo từ các website

[1] “a war that is fought over a long period and only ends when one side has neither the soldiers and equipment nor the determination left to continue fighting war of nerves a situation, often before a competition or battle, in which each opposing side attempts to frighten or discourage the other by making threats or by showing how strong it is C2”
URL: https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/war

[2] “to declare war on ( against, upon ) tuyên chiến với to go to the wars ra đi chiến đấu to make ( wage) war on ( upon ) tiến thành chiến tranh với Sự đấu tranh, sự cạnh tranh, sự xung đột, sự thù địch (giữa con người, các nhóm..) war between man and nature sự đấu tranh của con người với thiên nhiên ( + against) sự đấu tranh (để loại bỏ các tệ nạn..)”
URL: http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/War

[3] “Chiến tranh ủy nhiệm. Cố vấn quân sự Liên Xô lên kế hoạch hành động trong cuộc Nội chiến Angola. Chiến tranh ủy nhiệm là một cuộc xung đột vũ trang giữa hai quốc gia hoặc các chủ thể phi quốc gia hoạt động vì sự xúi giục hoặc nhân danh trung lập các bên khác không …”
URL: https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_%E1%BB%A7y_nhi%E1%BB%87m

[4] “Nội chiến Hoa Kỳ (tiếng Anh: American Civil War, 12 tháng 4 năm 1861 – 9 tháng 5 năm 1865, còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau), … Đối đầu với ông là những gì còn lại của Binh đoàn Tennessee dưới quyền tướng Joseph E. Johnston.”
URL: https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%99i_chi%E1%BA%BFn_Hoa_K%E1%BB%B3

[5] “Ý nghĩa của pro-war trong tiếng Anh pro-war adjective uk / ˌprəʊˈwɔː r/ us / ˌproʊˈwɔːr / believing that a particular war is right: pro-war political candidates SMART Vocabulary: các từ liên quan và các cụm từ War antebellum asymmetric warfare battle-scarred bellicose bellicosity conflagration crusade germ warfare gung-ho holy war jungle warfare”
URL: https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/pro-war

[6] “4.- The Vietnam War là một Cuộc Nội Chiến Ý Thức Hệ Quốc-Cộng giữa những người Việt Nam theo ý thức hệ quốc gia và những người Việt Nam theo ý thức hệ cộng sản. Đó là cách gọi có lẽ là của hầu hết những người Việt Nam từng ở hai bên cuộc chiến tranh …”
URL: https://www.voatiengviet.com/a/the-vietnam-war-quoc-cong/4048581.html

[7] “pom hay pom.xml là nơi chứa các config cho project và chứa các dependencies của project. war cũng là một file đóng gói dạng như jar nhưng dùng ở trên máy chủ web. dùng jsp/servlet, spring core hay spring mvc đều phải cấu hình đóng gói dưới dạng war để deploy (cấu hình trong pom.xml – ảnh …”
URL: https://daynhauhoc.com/t/jar-pom-war-la-gi/98871

[8] “War viết tắt của từ Warcraft là một tựa game 3D theo phong cách chiến thuật thời gian thực do Blizzard Entertainment phát triển trên các hệ điều hành Microsoft Windows, Mac OS và Mac OS X. Đây là gói mở rộng chính thức của Warcraft III: Reign of Chaos,. Game chính thức bán khắp thế giới với nhiều gói ngôn ngữ bắt đầu từ 1/7/2003”
URL: https://chiembaomothay.com/2020/09/war-la-gi.html

[9] “Gas War là gì? Mọi chuyện sẽ không sao cho đến khi có vấn đề xảy ra. Khi một nền tảng blockchain có quá nhiều giao dịch cần xử lý và nó đạt đến ngưỡng giới hạn giải quyết của nền tảng thì vấn đề bắt đầu lộ diện – sự tắc nghẽn mạng lưới. …”
URL: https://coin98.net/gaswar

[10] “Trong ngữ cảnh là băng nhóm này đang cảnh báo hai cha con kia là đừng có khai cái gì cho đặc vụ biết, nhưng rồi họ nhận được tin là hai cha con này đã nói gì đó nên là bắt cóc 2 người họ rồi tra hỏi, trong lúc tra hỏi có nói câu: Nothing spoils a target better than a hit.Ai dịch giúp em câu này với ạ, cám ơn nhiều a”
URL: https://www.rung.vn/dict/en_vn/War

Bạn đang xem từ khoá war là gì được cập nhật vào ngày 23/2/2023 trên . Đây là 10 kết quả tốt nhất tính từ ngày cập nhật đến nay. Bạn có thể gửi câu hỏi cho website của bên mình trong phần bình luôn nhé.