Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

xls là phần mở rộng của loại file nào

Phần mở rộng mặc định gồm 3 kí tự, luôn nằm phía sau tên tập tin và được ngăn cách bởi dấu chấm (.) Ví dụ: bangtinhthang2.xls, tienluong.xls

Vậy, xls là phần mở rộng của loại file nào?

Đuôi .xls là phần mở rộng của tập tin chương trình MS Excel. Qua đó cho biết tập tin được tạo ra từ phần mềm excel và nếu bạn muốn mở file, xem và chỉnh sửa, tạo mới bằng cách tải phần mềm về máy tính.

Phần mềm Microsoft Excel cho phép bạn làm việc với bảng biểu. Tức là xử lý công việc với những mẫu dữ liệu trùng nhau về tính chất.

Bạn chỉ cần cài office 2003 trở lên là có thể mở được file này rồi.

Giới thiệu Huyền

Viết bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>