Take a fresh look at your lifestyle.

xls là phần mở rộng của loại file nào

0 328

Phần mở rộng xls mặc định gồm có 3 kí tự, nó luôn luôn nằm phía sau tên tập tin và được ngăn cách bởi dấu chấm.

Vậy, xls là phần mở rộng của loại file nào?

Câu trả lời đó là đuôi .xls là phần mở rộng của tập tin chương trình MS Excel. Nhờ có đuôi mở rộng, bạn có thể biết tập tin được tạo ra từ phần mềm excel và để mở file, xem và chỉnh sửa, tạo mới thì ta phải tải phần mềm excel về máy tính.

Phần mềm Microsoft Excel cho phép chúng ta làm việc với bảng biểu, hiểu đơn giản là xử lý công việc với những mẫu dữ liệu trùng nhau về tính chất.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.