Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

xls là phần mở rộng của loại file nào

Phần mở rộng xls mặc định gồm có 3 kí tự, nó luôn luôn nằm phía sau tên tập tin và được ngăn cách bởi dấu chấm.

Vậy, xls là phần mở rộng của loại file nào?

Câu trả lời đó là đuôi .xls là phần mở rộng của tập tin chương trình MS Excel. Nhờ có đuôi mở rộng, bạn có thể biết tập tin được tạo ra từ phần mềm excel và để mở file, xem và chỉnh sửa, tạo mới thì ta phải tải phần mềm excel về máy tính.

Phần mềm Microsoft Excel cho phép chúng ta làm việc với bảng biểu, hiểu đơn giản là xử lý công việc với những mẫu dữ liệu trùng nhau về tính chất.

Viết bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>